پروژه الماس پردیس

پروژه الماس پردیس
پیش فروش آپارتمان درپردیس
پروژه 48واحدی الماس پردیس
پروژه الماس پردیس
پروژه 48واحدی
شرکت ابنیه سازان پردیس

پروژه الماس پردیس

پروژه الماس پردیس – شرکت ابنیه سازان پردیس – دفترفروش انحصاری پروژه – پروژه 48واحدی الماس پردیس

پروژه الماس پردیس – تعدادواحدها180 بلوک در5بلوک 12طبقه که درفاز2محله 4 بام پردیس درزمینی به مساحت 9900متردرحال احداث می باشد.این پروژه که نظیرآن هیچ گاه درپردیس تکرارنخواهدشد توسط یکی ازسازندگان برترکشور بانام آقای مهندس مهدی قربانحسینی درحال احداث می باشد که باهوشمندی ،مدیریت و دریایت ایشان طبق برنامه زمان بندی و باتوجه به این که 70درصدازمتریال این پروژه تهیه گردیده پیش بینی می گرددتاسال1399 به اتمام برسد . پروژه الماس پردیس در5بلوک 15طبقه شامل 2طبقه پارکینگ مسقف – 1طبقه لابی و 12طبقه مسکونی در20درصدسطح اشغال یعنی به مساحت2300مترباویوی بی نظیردرکلیه طبقات وباپیشرفت فیزیکی فوق العاده هم اکنون درحال اجرامی باشد. –  پروژه الماس پردیس – درهرطبقه دارای سه واحدمی باشد که درنوع مشابه خودکم نظیراست . دوواحدشرقی و غربی 95متری که ازدوطرف شمالی و جنوبی دارای نورگیروویوی عالی می باشد و یک واحدمرکزی 145متری سه خوابه که ازسمت جنوب دارای ویو ونورگیرمی باشد . یکی دیگرازمواردقابل توجه در – پروژه الماس پردیس – داشتن دولاین آسانسوربزرگ 11و18نفره و دولاین راه پله است که از اپشن های بی نظیراین مجتمع رامی توان یادکرد . شمامی توانیدبااستفاده ازمنوی موجوددراین صفحه توضیحات لازم درخصوص توضیحات پروژهشرح مترایالپیشرفت فیزیکی – قیمت تمام شده واحدها و دیدن نقشه های داخلی رابه طورکامل مشاهده و مطالعه فرمایید.

دفترفروش و سرمایه گذاری دراین پروژه شرکت – ابنیه سازان پردیس – می باشد که زمینه فعالیت این شرکت رادرغالب کاتالوگ ازطریق لینک درج شده دراین صفحه می توانیددریافت کنید – شرکت  – ابنیه سازان پردیس باسابقه 12ساله درزمینه معاملات ملکی درشهرپردیس و سابقه فعالیت عمرانی درزمینه ساخت و ساز – مدیریت پیمان – مشارکت درساخت مسئولیت رزو و فروش این مجتمع مسکونی بابرعهده داردشمامی توانیدبااستفاده ازلینک تماس با ما آدرس و شماره تلفنهای شرکت ابنیه سازان پردیس رامشاهده نمایید.درضمن شرکت – ابنیه سازان پردیس – پیشگام درابداع سیستم مهندسی فروش و سیستم نوین معاملات ملکی درشهرپردیس نیز می باشد .سایت بزرگ جستجوی املاک و مستقلات شهرجدیدپردیس بانام پردیس فایل دات کام و دات آی آربه عنوان دیوارملک پردیس برای جستجوی ملک موردعلاقه شماهم اکنون دراختیارشماست شمامی توانیدازطریق سایت یادشده اپلیکیشن اندرویداین سایت رانیز برروی گوشی همراه خودنصب نمایید.

مجتمع 48واحدی الماس 2 – شش طبقه مسکونی – دردوبلوک به هم چسبیده – پروژه 48واحدی الماس پردیس – پروژه 48واحدی الماس پردیس

بلوک یک :درهرطبقه دارای 4واحدشش طبقه مسکونی یک طبقه لابی و یک طبقه پارکینگ- پروژه 48واحدی الماس پردیس – پروژه 48واحدی الماس پردیس

بلوک دو: درهرطبقه دارای سه واحدشش طبقه مسکونی یک طبقه لابی و یک طبقه پارکینگ- پروژه 48واحدی الماس پردیس – پروژه 48واحدی الماس پردیس

برای هربلوک به صورت مجزاپارکینگ مسقف ، انباری ، سیستم اتفا و اعلام حریق ، یک لاین آسانسور ، ورودی مجزای نفرروازلابی ، ورودی و رمپ مجزای پارکینگ برای هربلوک و بام سبز مشترک برای هردوبلوک درنظرگرفته شده است شمامی توانیدازطریق منوی بالای صفحه باباقراردادن نشانگربرروی لینک شرح متریال وانتخاب گزینه الماس 2 ، لیست متریال مورداستفاده جهت ساخت دراین پروژه رامطالعه فرمایید

یکی ازمزایای بزرگ و بی نظیراین مجموعه قدرت انتخاب درمتراژ و نقشه داخلی آپارتمانهاست شمامی توانیدازطریق لینک های زیر تنوع متراژ ها ، نقشه های داخلی و مزیت هاوامکانات هرواحدرابه طورکامل مشاهده و واحدموردعلاقه خودراانتخاب و نسبت به پیش خریدآن اقدام فرمایید

(

پروژه 48واحدی الماس پردیس

) درغالب 48واحددردوبلوک به هم چسبیده درشش طبقه مسکونی یک طبقه لابی و یک طبقه برای هربلوک پارکینگ مسقف بادوورودی مجزا

ازدیگرمزایای این مجموعه مسکونی زیبا اختلاف نقشه های هرطبقه به طورمجزا میباشد . درطبقات اول و دوم وسوم تعداد7واحدبامتراژهای 104 – 121 – 127 – 152 و 182 متری درغالب دووسه خوابه باطراحی منحصربه فرد طراحی ودرحال اجرامیباشد.

درطبقه چهارم 6واحد طراحی گردیده که به ترتیب 104 – 121 – 127 متری با80مترتراس مستقل – 152متربا80مترتراس مستقل و یک واحد152متری

درطبقه پنجم 5واحدطراحی گردیده که به ترتیب 104 – 121 – 188 و 152متربا240مترتراس و روف گاردن اختصاصی

درطبقه ششم 4واحد طراحی گردیده که به ترتیب 121متری باتراس هفت متری – 121متری با 80مترتراس اختصاصی – 188متری با120مترتراس اختصاصی

لینک مشاهده کامل نقشه ها

دیدن توضیحات بیشترواشنایی با تیپ و نقشه داخلی واحدها

شما میتوانیدبااستفاده ازلینکهای زیرنقشه هاوتوضیحات داخلی طبقات رامشاهده فرمایید- پروژه 48واحدی الماس پردیس – پروژه 48واحدی الماس پردیس

همانطورکه درتوضیحات اشاره گردید این مجموعه دارای متراژهای مختلف می باشد- پروژه 48واحدی الماس پردیس – پروژه 48واحدی الماس پردیس

چشم اندازگروه توسعه ارزش و فروش ابنیه سازان پردیس ، تبدیل شدن به مرجع (HUB )توسعه سرمایه گذاری دراین صنعت بوده .ماموریت گروه ارائه خدمات مدیریتی پیمان ، جذب سرمایه گذاران درزمینه مشارکت درساخت ، برندی سازی ومهندسی مدرن فروش ومشاره ای به فعالان و سرمایه گذاران درصنعت ساخت و سازمی باشد.

****لینک دانلودکاتالوگ و رزومه****

شرکت ابنیه سازان پردیس (شرکت ارمـــغان ابنــیه سازان زرین پردیس)به شماره ثبت512999وبه شناسه ملی14006938500 با
مدیریت عاملی (علی تاج سلیمان)تاسیس 1388و دارنده استانداردبین المللی BS EN Iso9001-2015 و HSE-MS-2015 پیـمانکاران صنعت ساختمان و مدیریت فروش املاک و مستقلات دارنده پروانه صلاحیت پیمانکاری ازمعاونت عمرانی استانداری تهران (وزارت کشور) به شماره866 / 548 / 124 – پروانه فنی و مهندسی ازوزارت صنایع و معادن به شماره1393 / 2555 – دارای مجوزفعالیت درزمینه املاک و مســتقلات ازاتحادیه کشوری املاک و مستقلات به شماره2087800 – گواهینامه فعالیت ازاتاق اصناف به شماره1465 / 975بادردست داشتن تجهیزات عمرانی و نیروهای مجرب و کارشـناسان کارآزموده درشمال شرق تهران (شهرجدیدپردیس) درحال فعالیت می باشد. دراین شرکت تلاش میگرددظرفیت های پنهان سرمایه گذاری درصنعت ساخت و سازشناسایی و خدمات موردنیازدرراســـتای ایجادارزش افزوده(Added Value ) بیشتربه فعالان دراین حوزه اعم ازسرمایه گذاران و پیمانکاران و….ارائه گردد.
اهتمام گروه توسعه ارزش و فروش ابنیه سازان پردیس (درغالب یک هولدینگ)برآن است که باجمع اندیش ، نگاه جامع و درعین حال
تخصصی داشته و بابهره مندی ازشبکه متخصصین اقتصادی ،طراحان و گروه معماری و محاسباتی ،کارشناسان سازه ، پیمانکاران وسازندگان مطرح درحوزه عمرانی ، مشاوران حقوقی و معاملاتی ،کارشناسان فنی و مهندسی ، کارشناسان تبلیغاتی – بازاریابی و برندینگ و بهره برداری ، باطرح ایده های نو ، سرمایه گذاری درحوزه ساخت وسازرابه حداکثربازدهی و حداقل ریسک ممکن برساند.

****لینک دانلودکاتالوگ و رزومه****

مشارکت درساخت

دفترمرکزی:76274005 – 76274006 – 76277110 – 76280035 – 76295980 09126403185 – 09120045337

چشم اندازگروه توسعه ارزش و فروش ابنیه سازان پردیس ، تبدیل شدن به مرجع (HUB )توسعه سرمایه گذاری دراین صنعت بوده
.ماموریت گروه ارائه خدمات مدیریتی پیمان ، جذب سرمایه گذاران درزمینه مشارکت درساخت ، برندی سازی ومهندسی مدرن فروش
ومشاره ای به فعالان و سرمایه گذاران درصنعت ساخت و سازمی باشد.

بخش های مختلف اجرایی
1 – پیمانکاران ، سازندگان ومجریان ساختمانی طرف قرارداد
الف: دراختیارقرارداشتن نیروهای انسانی کارآزموده درزمینه های مختلف عمرانی و پیمانکاران فنی ائم از:
– تیم مدیریتی شرکت شامل آقایان مهندس علی تاج سلیمان – مهدی قربانحسینی – امیدملکی راعی و خانم آرزوملکی راعی
– مهندسین مشاوربامجوزهای لازم از نظام مهندسی و گواهینامه پیمانکاری و سازندگان مطرح صنعت ساختمان مانند آقایان مهندس
مهندس مهدی قربانحسینی ، مهندس علی شجاعیان ، مهندس الله آبادی ، مهندس سلیمانی که هرکدام به نوبع خوددارای کارنامه هایدرخشان درزمینه صنعت ساختمان رابه خوداختصاص داده اند
– تیم طراحی و نظارت و گروه معماری ازدفترمهندسی تاج واقع درتهران میدان ونک خیابان برزیل بامدیریت آقای مهندس امین تاج سلیمان
– نیروی انسانی و ماشین آلات خاک برداری تسطیح ، گودبرداری ، شناژ و کف سازی توسط برادران جعفری
– نیروی انسانی و کارشناس عمران به عنوان مدیریت کارگاهی ، تجهیز کارگاه
– تامین مصالح ساختمانی و متریال برطبق صورت کالای هرپروژه به صورت خریدارنقدی ، اعتباری ویاتهاتری
تامین آهن آلات ساختمانی توسط تیم سرمایه گذاران مانند آقای علی مظلومی
– ماشین آلات اجرایی ائم ازتاور ، بالابر ، خم کن میلگرد ، ژنراتوردیزل ، یک دستگاه خاوروتانکرحمل آب ، کمپرسوروپیکور ، یک دستگاه
وانت بارکارگاهی ، چندی دستگاه کانکس کارگاهی ، تجهیزات لازم جهت حصارموقت کارگاهی ، نیروی انسانی جهت تامین امنیت کارگاهی موتورجوش دیزل و تامین تجهیزات کارگاهی کوچک غالب های بتن ، لوله داربست نما و بزرگ مناسب باموقعیت مکانی هرپروژه
– پیمانکاران به همراه تجهیزات و نیروی انسانی جهت اجرای ستون و سقف فلزی و بتنی ،تیغه گذاری و خاک و کج شامل آقایان شاهد ،
طهماسبی ، درویشی ، خیشوند و سیدصادق
– پیمانکاران اجرای تیرچه سقفی و بلوک واستقرارانهاباتجهیزات تولیدی درمحل پروژه
– پیمانکاران اجرای چهارچوب درب ها و کارگاه آهنگری و کانال های گالوانیزه کولر و داکت اسپیلت باتجهیزات تولیددرمحل پروژه
– پیمانکاربخش مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکی و الکترونیکی شامل آقایان فرزاد ، بلوری ، مظاهری و زارع
– پیمانکاران بخش اجرای نما و محوطه سازی شامل آقایان یاس بلاقی ، نیک پندار ، ارباب مشهدی و حبیبی
ب – دراختیارداشتن تیم مشاورین حقوقی جهت عقدقراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری ملکی و یارفع مشکلات دعاوی ملکی درحین
ساخت و فروش مجموعه هاپس ازعقدقراردادها شامل آقایان آزمایش و دلدلروخانم نادری
ج – تیم تبلیغات وسیع میدانی و برندسازی و ارزش گذاری پروژه براساس موقعیت مکانی وجغرافیایی هرپروژه و براساس تحقیقات
میدانی منطقه ای ، فعالیت این بخش فوق العاده مهم به نوعی مانندقلب تپنده یک پروژه عمل خواهدکردکه دراکثرمواقع تامین مالی هرپروژه به نوعی بستگی به عملکردقوی و دقیق این بخش خواهدداشت ودرصورت برندسازی موفق دربخش فروش تاثیربه سزایی درآینده ،بقاء ، به اتمام رسیدن به موقع هرپروژه بدون برخوردبامسائل حقوقی ناشی ازتاخیرات و درنهایت سهولت فروش و بازگشت سرمایه وسودحاصله خواهدداشت

الف : خدمات پیشنهادی درزمینه فنی و مدیریت پروژه
1 – ارائه خدمات مدیریت وکنترل پروژه
2 – مدیریت کنترل هزینه هاوارزش کسب شده
3 – شناسنامه ساختمان (شناسنامه فنی و تصویری)
4 – شناسنامه کاربردی تحت وب
5 – مستندسازی
6 – مدل سازی اطلاعات ( BIM )
7 – مدیریت اطلاعات بوسیله ( GIS )
8 – ایجادواستقرارسیستم دفترمدیریت مدیریت پروژه براساس ( PMO-PMBOK )
9 – ایجادسیستم های اطلاعات مدیریت و گزارشات مدیریتی
10 – ایجادسیستم مدیریت پروژه باکارگزاری دوربین و قابلیت هدایت توسط تلفن همراه
11 – برنامه ریزی و کنترل پروژه
12 – برنامه ریزی منابع
13 – مهندسی ارزش
14 – مشاوره دراستقرارسیستم مدیریت دانش
15 – ارائه سیستم های نوین نقشه برداری هوایی و زمینی
16 – تهیه نقشه های فاز2به صورت سه بعدی
17 – تهیه نقشه های ازبیلت (چون ساخت ) بصورت سه بعدی یاتصویری
18 – تهیه طرح توسعه ( LAND DEVELOPMENT )
19 – اجراونظارت ، منطبق باسیاستهای مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری
20 – استقرارسازمانی استراتژی و پروتفولیو و پایش آن به روش ( BSC )
21 – استقرارمدیریت کارگاهی و تجهیزکارگاه توسط ماشین آلات و نیروهای انسانی مجرب
22 – استقراروتامین پیمانکاران هربخش ازابتداوشروع پروژه
23 – استقرارواسکان نیروهای انسانی درمحل پروژه
ب: خدمات پیشنهادی درزمینه ی تامین مالی
1 – تدوین استراتژی تامین مالی پروژه
2 – شناسایی و معرفی مناسبترین روش تامین مالی پروژه شامل:
-روش های بورسی و خارج ازبورس – روش های مبتنی بربدهی و مبتنی برسرمایه – روش های تامین توسط تهاترکالا و ملک
3 – تامین مالی داخلی وخارجی به صورت قراردادهای سرمایه گذاری انفرادی قابل برگشت واحدبه واحدازهمان پروژه بدون پیش فروش
4 – مشاوره و کارگزاری تامین مالی پروژه ازطریق روابط اعتباری باشرکت ها،هلدینگ های همکار وتولیدکنندگان طرف قرارداد
ج :خدمات پیشنهادی درزمینه امورحقوق و قراردادی
1 – بررسی ، ارزیابی و مستندسازی حقوقی پروژه جهن ارائه به سرمایه گذاران و شرکای احتمالی
2 – شناسایی و تحلیل مخاطرات و ریسک های حقوقی پروژه وارائه راه کارهای مناسب جهت مدیریت ریسک ها
3 – تهیه و انجام قراردادهای موردنیازپروژه مانند(قراردادهای طراحی، پیمانکاران ،خریدوتامین مصالح ومتریال ،منابع انسانی ،پیش
فروش درغالب قراردادهای سرمایه گذاری ، تامین مالی ازطریق تهاترو درنهایت خدمات مدیریت و بهره برداری ازمجتمع)
4 – اعتبارسنجی وارزیابی حقوقی طرف قراردادی(پیمانکار، سرمایه گذار ، تامین کننده و….)
5 – طراحی و پیشنهادمدل حقوقی بهینه و کارآمدجهت تامین مالی ویامشارکت درسرمایه گذاری پروژه
6 – انعقادقراردادهای حقوقی باشرکای اولیه احتمالی (شرکای مشارکت درساخت مثل شهرداری)برای:
جلوگیری ازتخریب قیمتها نحوه تقسیم واحدها نحوه بهره برداری (باامضای اساسنامه)
7 – انعقادقراردادهای حقوقی ثانویه (خریداران پروژه )

د: خدمات پیشنهادی درزمینه تحلیل اقتصادی
1 – تحلیل طرح امکان سنجی و بیزینس پلان
2 – تحلیل دینامیک اقتصادی بهینه ی پروژه برای حداکثررسیدن منفعت درپروژه
3 – تعیین شاخصهای توجیه پذیری پروژه
4 – تعیین شاخصهای ارزیابی تحلیلی به صورت کمی و کیفی
5 – ارائه نمودارهای رشدوپیش بینی پروژه
6 – ارائه مستندات و نتایخ تحلیلی و مقایسه ای بازارساخت و سازباسایربازارهای اقتصادی درمنطقه
7 – مقایسه پروژه مختلف بایکدیگربااستفاده ازتکنیک اقتصادمهندسی برای ارزش گذاری برپروژه
ر:خدمات پیشنهادی درزمینه فناوریهای نوین
1 – طراحی وب سایت ، همراه بااتوماسیون فروش و سازگاربافناوری
2 – مدیریت یکپارچه کلیه پروژه ها
3 – تولیداپلیکیشن اولیه باطراحی و قراردادن لگوپروژه و ایجاداتوماسیون فروش درهمان اپلیکیشن وایجادبازدیدمجازی برای مشتریان ازپروژه درحال احداث و یاپروژه هایی که به اتمام رسیده است به طوری که هماهنگ باساختارسایت باشد
4 – طراحی و ایجادکاتالوگ دیجیتال برای سهولت دراطلاع رسانی مشخصات فنی و اطلاعات معماری پروژه
5 – پوشش فضای مجازی ائم ازبک لینک درسایتهای پربازدیدمانندتلگرام ، اینستاگرام و…
6 – تجهیز دفترفروش مجازی
7 – تولیدوتهیه تیزرهای تبلیغاتی باجذابیت بالاجهت جذب مخاطبین و سرمایه گذاران ملکی درشبکه های مجای مانندیوتیوب ، توییتر،تلگرام
8 – ارسال ایمیل های انبوه برای مخاطبین و سرمایه گذاران خاص ازطریق بانک اطلاعات
ز:خدمات پیشنهادی درزمینه فروش وپیش فروش پروژه
1 – شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصتهاوتهدیدهای پیش روی پروژه
2 – شناسایی بهترین زمان فروش وپیش فروش برای رسیدن به نقطه حداکثربهره وری
3 – تعیین میزان پیش پرداخت وقیمت گذاری صحیح و منطقی باتوجه به پیشرفت پروژه و شرایط روز
4 – محاسبه مواردمهم جهت قیمت گذاری صحیح پروژه:(هزینه جواز – هزینه ساخت – قیمت زمین -سودریال و درصدسودمشارکتی)
5 – پیش بینی براساس دستورنقشه:(متراژحدودی فروش – قیمت فروش براساس شرایط روزبازار-میزان و زمان فروش-قیمت گذاری
براساس ضریب طبقات – قیمت گذاری براساس فصول و سالهای آینده-مقایسه آماری قیمتی برطبق سالهای پیشین)
6 – پیشنهادقیمت فروش پروژه موردنظربه نوعی که دربین پیشنهادات فروش سایررقبا ،منحصربه فردباشد
7 – آموزش ،نظارت و ساماندهی تیمی که مسلط به مهندسی و فروش درکناریکدیگرهستندبه منظوررضایتمندی مشتری دربالاترین سطح
8 – تجزیه وتحلیل مالی پروژه بمنظورتعیین استراتژهی واگذاری و پیش فروش درغالب سرمایه گذاری باتوجه به مواردحقوقی(اعم از
بهره برداری – فروش – پیش فروش به صورت سرمایه گذاری – پیش فروش به صورت قطعی – مشارکت درساخت واجاره – اقساطی و اعتباری)
9 – تجهیزدفترفروش انحصاری تامین نیروی انسانی جهت پرزنت پروژه – فروش و پیش فروش باامنیت بالا – سرعت درفروش و پیش
فروش جهت بازگشت سریع سودوسرمایه اصلی – ایجادارزش افزوده بیشتردرپایان پروژه
د: خدمات پیشنهادی درزمینه تحلیل اقتصادی
1 – تحلیل طرح امکان سنجی و بیزینس پلان
2 – تحلیل دینامیک اقتصادی بهینه ی پروژه برای حداکثررسیدن منفعت درپروژه
3 – تعیین شاخصهای توجیه پذیری پروژه
4 – تعیین شاخصهای ارزیابی تحلیلی به صورت کمی و کیفی
5 – ارائه نمودارهای رشدوپیش بینی پروژه
6 – ارائه مستندات و نتایخ تحلیلی و مقایسه ای بازارساخت و سازباسایربازارهای اقتصادی درمنطقه
7 – مقایسه پروژه مختلف بایکدیگربااستفاده ازتکنیک اقتصادمهندسی برای ارزش گذاری برپروژه
ر:خدمات پیشنهادی درزمینه فناوریهای نوین
1 – طراحی وب سایت ، همراه بااتوماسیون فروش و سازگاربافناوری
2 – مدیریت یکپارچه کلیه پروژه ها
3 – تولیداپلیکیشن اولیه باطراحی و قراردادن لگوپروژه و ایجاداتوماسیون فروش درهمان اپلیکیشن وایجادبازدیدمجازی برای مشتریان
ازپروژه درحال احداث و یاپروژه هایی که به اتمام رسیده است به طوری که هماهنگ باساختارسایت باشد
4 – طراحی و ایجادکاتالوگ دیجیتال برای سهولت دراطلاع رسانی مشخصات فنی و اطلاعات معماری پروژه
5 – پوشش فضای مجازی ائم ازبک لینک درسایتهای پربازدیدمانندتلگرام ، اینستاگرام و…
6 – تجهیز دفترفروش مجازی
7 – تولیدوتهیه تیزرهای تبلیغاتی باجذابیت بالاجهت جذب مخاطبین و سرمایه گذاران ملکی درشبکه های مجای مانندیوتیوب ، توییتر،تلگرام
8 – ارسال ایمیل های انبوه برای مخاطبین و سرمایه گذاران خاص ازطریق بانک اطلاعات
ز:خدمات پیشنهادی درزمینه فروش وپیش فروش پروژه
1 – شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصتهاوتهدیدهای پیش روی پروژه
2 – شناسایی بهترین زمان فروش وپیش فروش برای رسیدن به نقطه حداکثربهره وری
3 – تعیین میزان پیش پرداخت وقیمت گذاری صحیح و منطقی باتوجه به پیشرفت پروژه و شرایط روز
4 – محاسبه مواردمهم جهت قیمت گذاری صحیح پروژه:(هزینه جواز – هزینه ساخت – قیمت زمین -سودریال و درصدسودمشارکتی)
5 – پیش بینی براساس دستورنقشه:(متراژحدودی فروش – قیمت فروش براساس شرایط روزبازار-میزان و زمان فروش-قیمت گذاری
براساس ضریب طبقات – قیمت گذاری براساس فصول و سالهای آینده-مقایسه آماری قیمتی برطبق سالهای پیشین)
6 – پیشنهادقیمت فروش پروژه موردنظربه نوعی که دربین پیشنهادات فروش سایررقبا ،منحصربه فردباشد
7 – آموزش ،نظارت و ساماندهی تیمی که مسلط به مهندسی و فروش درکناریکدیگرهستندبه منظوررضایتمندی مشتری دربالاترین سطح
8 – تجزیه وتحلیل مالی پروژه بمنظورتعیین استراتژهی واگذاری و پیش فروش درغالب سرمایه گذاری باتوجه به مواردحقوقی(اعم از
بهره برداری – فروش – پیش فروش به صورت سرمایه گذاری – پیش فروش به صورت قطعی – مشارکت درساخت واجاره – اقساطی و اعتباری)
9 – تجهیزدفترفروش انحصاری تامین نیروی انسانی جهت پرزنت پروژه – فروش و پیش فروش باامنیت بالا – سرعت درفروش و پیش
فروش جهت بازگشت سریع سودوسرمایه اصلی – ایجادارزش افزوده بیشتردرپایان پروژه
می توان گفت ،خدمات مادربازارراکد حدوداده درصددربازارمتعادل حدودا پانزده درصد و دربازاررونق حدودا بیست وپنج درصد در
پروژه هاارزش افزوده ایجادمی نماید(یعنی به طورمثال دریک پروژه یکصدمیلیاردی درشرایط رونق حدودابیست میلیاردارزش افزوده
ایجادمی شود.
معرفی مدیران وبخش های اجرایی فعال درشرکت
1 – مدیرعامل :آقای علی تاج سلیمان
2 – رئیس هیئت مدیره:خانم آرزوملکی راعی – اعضاءهیئت مدیره:اقای امیدملکی راعی – خانم زهرانوروزی پناه طبق صورتجلسه داخلی
3 – سرمایه گذاران و سازندگان:آقای مهندس مهدی قربانحسینی – آقای علی مظلومی – آقای مهندس حمیدمنصوری
4 – کارشناسان املاک و مستقلات: آقایان امیدملکی راعی – آرش کرکی – محمدشجاعی – مصطفی عروجی – حسام عاج – اسماعیلی –
اسدالله فراست – خانمها :رهمتی – ضابطیان
5 – انفورماتیک – پشتیبانی – آی تی – تبلیغات: آقایان علی تاج سلیمان – نویدخسروی مهدیفتح الله زاده
6 – تدارکات و پشتیبانی اسدالله فراست
7 – طراحی سازه و معماری:مهندس امین تاج سلیمان
درمجموع اگرصنعت ساختمان رایک زنجیرتشبیه کنیم ، دراین زنجیر ، ضعیف ترین حلقه تعیین کننده ی قدرت کل زنجیربوده ، واگریک
یاچندحلقه قوی باشند ، تاثیری درکل ندارند و این مشکل راباقویترکردن همان حلقه نمی توان حل نمود، بلکه بایدمدیریت یکپارچه ی هدفمند: تحقیقات میدانی ، امکان سنجی ، مطالعات بازار ، مشاوره ی حقوقی ، اقتصادمهندسی ، مدیریت کنترل پروژه ، تبلیغات ، بازار
یابی ، برندینگ ، هتلینگ ، مدیریت بهره برداری ، هوشمندسازی ، مدیریت یکپارجه هدفمندفروش و پیش فروش پروژه هارابه صورت
توامان درنظرداشت ، که باعث ایجادحداکثربازدهی باحداقل ریسک شود.

شرکت ابنیه سازان پردیس – مشارکت درساخت پردیس – مشارکت درساخت پردیس – ساخت وسازدرپردیس – شرکت ساختمانی درپردیس – شرکت ابنیه سازان پردیس – مشارکت درساخت پردیس – مشارکت درساخت پردیس – ساخت وسازدرپردیس – شرکت ساختمانی درپردیس –مشاوره برای ساخت

چشم اندازگروه توسعه ارزش و فروش ابنیه سازان پردیس ، تبدیل شدن به مرجع (HUB )توسعه سرمایه گذاری دراین صنعت بوده .ماموریت گروه ارائه خدمات مدیریتی پیمان ، جذب سرمایه گذاران درزمینه مشارکت درساخت ، برندی سازی ومهندسی مدرن فروش ومشاره ای به فعالان و سرمایه گذاران درصنعت ساخت و سازمی باشد.

****لینک دانلودکاتالوگ و رزومه****

شرکت ابنیه سازان پردیس (شرکت ارمـــغان ابنــیه سازان زرین پردیس)به شماره ثبت512999وبه شناسه ملی14006938500 با
مدیریت عاملی (علی تاج سلیمان)تاسیس 1388و دارنده استانداردبین المللی BS EN Iso9001-2015 و HSE-MS-2015 پیـمانکاران صنعت ساختمان و مدیریت فروش املاک و مستقلات دارنده پروانه صلاحیت پیمانکاری ازمعاونت عمرانی استانداری تهران (وزارت کشور) به شماره866 / 548 / 124 – پروانه فنی و مهندسی ازوزارت صنایع و معادن به شماره1393 / 2555 – دارای مجوزفعالیت درزمینه املاک و مســتقلات ازاتحادیه کشوری املاک و مستقلات به شماره2087800 – گواهینامه فعالیت ازاتاق اصناف به شماره1465 / 975بادردست داشتن تجهیزات عمرانی و نیروهای مجرب و کارشـناسان کارآزموده درشمال شرق تهران (شهرجدیدپردیس) درحال فعالیت می باشد. دراین شرکت تلاش میگرددظرفیت های پنهان سرمایه گذاری درصنعت ساخت و سازشناسایی و خدمات موردنیازدرراســـتای ایجادارزش افزوده(Added Value ) بیشتربه فعالان دراین حوزه اعم ازسرمایه گذاران و پیمانکاران و….ارائه گردد.
اهتمام گروه توسعه ارزش و فروش ابنیه سازان پردیس (درغالب یک هولدینگ)برآن است که باجمع اندیش ، نگاه جامع و درعین حال
تخصصی داشته و بابهره مندی ازشبکه متخصصین اقتصادی ،طراحان و گروه معماری و محاسباتی ،کارشناسان سازه ، پیمانکاران وسازندگان مطرح درحوزه عمرانی ، مشاوران حقوقی و معاملاتی ،کارشناسان فنی و مهندسی ، کارشناسان تبلیغاتی – بازاریابی و برندینگ و بهره برداری ، باطرح ایده های نو ، سرمایه گذاری درحوزه ساخت وسازرابه حداکثربازدهی و حداقل ریسک ممکن برساند.

****لینک دانلودکاتالوگ و رزومه****

مشارکت درساخت

دفترمرکزی:76274005 – 76274006 – 76277110 – 76280035 – 76295980 09126403185 – 09120045337

پیش فروش آپارتمان پردیس   پیش فروش آپارتمان پردیس  پیش فروش آپارتمان پردیس     پیش فروش آپارتمان پردیس

دفترفروش پروژه الماس پردیس    دفترفروش پروژه الماس پردیس     دفترفروش پروژه الماس پردیس   دفترفروش پروژه الماس پردیس

آپارتمان پردیس ،پردیس فایل ،قیمت آپارتمان پردیس ،قیمت آپارتمان درپردیس ،اپارتمان پردیس ،آپارتمان درپردیس اپارتمان درپردیس ،بورس آپارتمان پردیس ،فروش ، آپارتمان در فاز 2 پردیس ، آپارتمان درفاز2پردیس ، آپارتمان فاز دو پردیس ، آپارتمان در فاز دو پردیس ، آپارتمان درفازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز 2 پردیس ، پیش فروش آپارتمان درفاز2پردیس ، پیش فروش آپارتمان در فازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز دو پردیس ، پیش فروش در فاز 2 پردیس