توضیحات پروژه 2

توضیحات پروژه 2 / پروژه الماس پردیس 2 / واقع درخیابان پاسداران فاز2محله 4پردیس

مجتمع 48واحدی الماس 2 – شش طبقه مسکونی – دردوبلوک به هم چسبیده

بلوک یک :درهرطبقه دارای 4واحدشش طبقه مسکونی یک طبقه لابی و یک طبقه پارکینگ

بلوک دو: درهرطبقه دارای سه واحدشش طبقه مسکونی یک طبقه لابی و یک طبقه پارکینگ

برای هربلوک به صورت مجزاپارکینگ مسقف ، انباری ، سیستم اتفا و اعلام حریق ، یک لاین آسانسور ، ورودی مجزای نفرروازلابی ، ورودی و رمپ مجزای پارکینگ برای هربلوک و بام سبز مشترک برای هردوبلوک درنظرگرفته شده است شمامی توانیدازطریق منوی بالای صفحه باباقراردادن نشانگربرروی لینک شرح متریال وانتخاب گزینه الماس 2 ، لیست متریال مورداستفاده جهت ساخت دراین پروژه رامطالعه فرمایید

یکی ازمزایای بزرگ و بی نظیراین مجموعه قدرت انتخاب درمتراژ و نقشه داخلی آپارتمانهاست شمامی توانیدازطریق لینک های زیر تنوع متراژ ها ، نقشه های داخلی و مزیت هاوامکانات هرواحدرابه طورکامل مشاهده و واحدموردعلاقه خودراانتخاب و نسبت به پیش خریدآن اقدام فرمایید

لازم به توضیح است درانتهای این صفحه لینک نقشه های هرطبقه برای مشاهده شماگذاشته شده است

لیست قیمت تمام شده وشرایط پرداخت هرواحدباتوجه به متراژ و تیپ واحدراازطریق لینک ذیل مشاهده فرمایید

لینک قیمت و شرایط فروش

توضیحات پروژه 2 / پروژه الماس پردیس / 48واحدی الماس پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس

توضیحات پروژه 2 / پروژه الماس پردیس / 48واحدی الماس پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس

لینک مشاهده کامل نقشه ها

دیدن توضیحات بیشترواشنایی با تیپ و نقشه داخلی واحدها

شما میتوانیدبااستفاده ازلینکهای زیرنقشه هاوتوضیحات داخلی طبقات رامشاهده فرمایید

 • متراژهای مختلف ( پروژه الماس دوپردیس ) دو ، سه و چهارخوابه که به شرح ذیل می باشد:
 • 1 ) اپارتمان دوخوابه 127متری دارای 7متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 2 ) اپارتمان دوخوابه 127متری دارای 5متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 3 ) اپارتمان سه خوابه 152متری دارای 7متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 4 ) اپارتمان سه خوابه 152متری دارای 12متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 5 ) اپارتمان سه خوابه 188متری دارای 5متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 6 ) اپارتمان دو خوابه 104متری دارای 9متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 7) اپارتمان سه خوابه 121متری دارای 9متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 8) اپارتمان سه خوابه 121متری دارای حدود60مترتراس مشاع درطبقه ششم
 • 9) اپارتمان سه خوابه 188متری دارای حدود60مترتراس مشاع درطبقه ششم
 • 10) اپارتمان سه خوابه 200متری دوبلکس درطبقه اول به تعدادمحدود   

توضیحات پروژه 2 / پروژه الماس پردیس / 48واحدی الماس پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس

توضیحات پروژه 2 / پروژه الماس پردیس / 48واحدی الماس پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس

توضیحات پروژه 2 / پروژه الماس پردیس / 48واحدی الماس پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس

توضیحات پروژه 2 / پروژه الماس پردیس / 48واحدی الماس پردیس / پیش فروش آپارتمان درپردیس

آپارتمان پردیس ،پردیس فایل ،قیمت آپارتمان پردیس ،قیمت آپارتمان درپردیس ،اپارتمان پردیس ،آپارتمان درپردیس اپارتمان درپردیس ،بورس آپارتمان پردیس ،فروش ، آپارتمان در فاز 2 پردیس ، آپارتمان درفاز2پردیس ، آپارتمان فاز دو پردیس ، آپارتمان در فاز دو پردیس ، آپارتمان درفازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز 2 پردیس ، پیش فروش آپارتمان درفاز2پردیس ، پیش فروش آپارتمان در فازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز دو پردیس ، پیش فروش در فاز 2 پردیس