نقشه داخلی 2

نقشه داخلی 2 / نقشه های داخلی / پروژه 48واحدی الماس پردیس 2

همانطورکه درتوضیحات اشاره گردید این مجموعه دارای متراژهای مختلف می باشد:

 • متراژهای مختلف ( پروژه الماس دوپردیس ) دو ، سه و چهارخوابه که به شرح ذیل می باشد:
 • 1 ) اپارتمان دوخوابه 127متری دارای 7متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 2 ) اپارتمان دوخوابه 127متری دارای 5متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 3 ) اپارتمان سه خوابه 152متری دارای 7متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 4 ) اپارتمان سه خوابه 152متری دارای 12متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 5 ) اپارتمان سه خوابه 188متری دارای 5متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 6 ) اپارتمان دو خوابه 104متری دارای 9متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 7) اپارتمان سه خوابه 121متری دارای 9متربالکن تاطبقه پنجم به صورت تیپ و یکسان
 • 8) اپارتمان سه خوابه 121متری دارای حدود60مترتراس مشاع درطبقه ششم
 • 9) اپارتمان سه خوابه 188متری دارای حدود60مترتراس مشاع درطبقه ششم
 • 10) اپارتمان سه خوابه 200متری دوبلکس درطبقه اول به تعدادمحدود       
 • نقشه کلی واحدها تاطبقه ششم مسکونی
 • نقشه طبقه ششم مسکونی به همراه روف گاردن و تراس مشترک
 • نقشه لابی و پارکینگ
 • نقشه داخلی 2 / نقشه های داخلی / پروژه 48واحدی الماس پردیس 2 / هلدینگ الماس پردیس

  نقشه داخلی 2 / نقشه های داخلی / پروژه 48واحدی الماس پردیس 2 / هلدینگ الماس پردیس

  پارکینگ درصورت نیازبه دریافت مشاوره تلفی و هماهنگی جهت بازدیدپروژه باتلفن های 76274005 – 76274006 – 76277110 – 76280035تماس حاصل فرمایید

 • نقشه داخلی 2 / نقشه های داخلی / پروژه 48واحدی الماس پردیس 2

 • نقشه داخلی 2 / نقشه های داخلی / پروژه 48واحدی الماس پردیس 2

 • نقشه داخلی 2 / نقشه های داخلی / پروژه 48واحدی الماس پردیس 2

 • نقشه داخلی 2 / نقشه های داخلی / پروژه 48واحدی الماس پردیس 2

آپارتمان پردیس ،پردیس فایل ،قیمت آپارتمان پردیس ،قیمت آپارتمان درپردیس ،اپارتمان پردیس ،آپارتمان درپردیس اپارتمان درپردیس ،بورس آپارتمان پردیس ،فروش ، آپارتمان در فاز 2 پردیس ، آپارتمان درفاز2پردیس ، آپارتمان فاز دو پردیس ، آپارتمان در فاز دو پردیس ، آپارتمان درفازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز 2 پردیس ، پیش فروش آپارتمان درفاز2پردیس ، پیش فروش آپارتمان در فازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز دو پردیس ، پیش فروش در فاز 2 پردیس